وهابیت

وهابیت

حمله به بندر جده

ابن بشر وهابی در (تاریخ نجد) می گوید سعود بیش از 20 روز در مکه ماند .سپس برای تصرف جده و دستگیری شریف غالب و حکمران جده از مکه بیرون آمد.

نجات مکه از دست وهابی ها

با رفتن او شریف غالب که در جده بود با شریف حکمران جده در حالی که یک توپ بزرگ هدیه ای امام مسقط را با خود حمل می کردند،با سپاه فراوانی به عزم فتح مکه از جده بیرون آمدند و طی جنگی مکه را متصرف شدند.با ورود آنها وهابی ها که در شهر بودند پا به فرار گذاشتند.وهابی ها بر اثر این شکست ،قبائل اطراف مکه را مورد هجوم قرار دادند و بسیاری از آنها را کشتند و زنان را لخت و عریان نمودند و در میان مردان رها کردن و پس از این که امان خواستند به این شرط که وهابی شوند از کشتن آنها درگذشتند.

قتل عبدالعزیز

جریان قتل او بدین گونه بود که عبدالعزیز در شهر خود (درعیه)هنگامی که در مسجد به سجده رفته بود مردی که گویند اهل موصل یا شیعه و اهل عماره ی عراق بوده و به قصد کشتن عبدالعزیز به آنجا آمده بود،با خنجر به وی حمله نمود و او را مضروب ساخت و اندکی بعد که به خانه اش بردند،درگذشت.ضارب نیز به وسیله ی عبدالله برادر عبدالعزیز از پا درآمد.

سعود بن عبدالعزیز

با قتل عبدالعزیز،پسرش سعود که فرماندهی سپاه او را داشت،به جای وی نشست.سعود دو سال در نزد محمد بن عبدالوهاب درس خوانده بود و سعی داشت همه قدرت های اسلامی را براندازد و به جای آنها حکومت آل سعود و مذهب وهابی را جایگزین کند.

این ماجرای تاریخی واقعی ادامه دارد

/ 0 نظر / 2 بازدید