آیینه دل

 امام علی(ع):بزرگوار کسی است که در کیفر بدی،نیکی کند

امام حسن(ع):خود را از آنچه هستی پایین تر بدان،تا مردم تو را از آنچه هستی بالاتر بدانند

پیامبر اکرم(ص):هیچ دردی بدتر از بخل نیست.

امام رضا(ع):دوست هر کس،عقل او و دشمنش،جهل اوست.

امام حسین(ع):عجله کردن از کم خردی است.

/ 0 نظر / 2 بازدید