سردار نقدی

سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین

درباره سخنان اخیر مقامات آمریکایی که از وجود گزینه های روی میز خبر داده اند، گفت: آمریکایی ها دست شان خالی است زیرا دولتمردان این کشور آخرین حربه شان برای فشار وارد کردن به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان که به منظور پذیرش خواسته های نامشروع آنها صورت گرفت، تهدید به ترک میز مذاکرات بود اما وقتی این تهدید جواب نداد، به مذاکرات ادامه دادند.

وی افزود: انجام مذاکرات در حالی از سوی آمریکایی ها ادامه می یابد که بعد از تهدید به ترک میز مذاکره، کسی  درخواستی از آنها مبنی بر ترک نکردن مذاکرات نداشت؛ به همین دلیل هم بود که می بینیم اکنون آمریکایی ها همچنان در مذاکرات حضور دارند.

سردار نقدی ادامه داد: آمریکا بعد از توافق هم همین بازی ها را در می آورند و این گونه نیست که وقتی توافق صورت گرفت، کارها به پایان می رسد؛ بعد از توافق هم باز شاهد دبه ها و بازی های آمریکا خواهیم بود که این هم جزو خصلت و ماهیت آمریکایی ها است.

/ 0 نظر / 16 بازدید