فتنه انگیزی عملیات روانی ترکیبی

گسترش شک و تردید و ابهام افزایی:

یکی از ویژگیهای فتنه آمیختگی حق و باطل در آن می باشد.شک و تردید نقطه ی مقابل یقین است.فتنه با سست کردن پایه های یقین،زمینه ی گسترش تردید را در جامعه فراهم می آورد و می دانیم که شک و تردید زمینه ی ایجاد دلهره و ترس و در نتیجه از بین رفتن نشاط انسان و جامعه را هموار می سازد.

توالی فتنه ها:

یکی دیگر از ویژگیهای فتنه توالی و پی در پی آن است.ما می دانیم همانگونه که راد مردان تاریخ،عظمت ها و نیکی ها را از یکدیگر اقتباس می کنند تبهکاران ضد انسان،فتنه و فساد و پستی را با پیمان هایی که می بندند،برای یکدیگر به ارث می گذارند.

استحاله ی ارزشهای فتنه:

شاید بتوان گفت،استحاله ی ارزشهای جامعه،به معنای جایگزینی ارزشهای دنیوی و مادی به جای ارزشهای دینی و اسلامی است که، نقطه ی عطف و مهمترین مشخصه ی این عملیات روانی به شمار می آید.در اصطلاح جامعه شناسی،ارزش اجتماعی هم عبارت از چیزی است که موضوع پذیرش اکثریت جامعه است.ارزش اجتماعی ،واقعیت ها را طوری تشکیل می دهد که  مقبولیت دارند و مورد خواست و آرزوی اکثریت افراد جامعه قرار گیرد.

کوتاهی روند و ماندگاری آثار:از دیدگاه علی(ع) حرکت و روند فتنه ها علاوه بر ویژگی ذکر شده کوتاه نیز می باشد،این بعد عملیاتی فتنه در یک دوره ی زمان نسبتاً کوتاه صورت می گیرد؛اما نتایج فتنه انگیزی سخت و پایدار است.

فتنه انگیزی و تغییر اجتماعی:معمولاً تحول اجتماعی را محدوده ای از تغییرات می دانند که در طول یک دوره ی طولانی در یک جامعه رخ می دهد.تغییر اجتماعی برعکس،عبارتست از؛پدیده های قابل رویت،قابل بررسی در مدت زمان کوتاه به صورتی که هر شخص معمولی نیز در طول زندگی خود می تواند یک تغییر اجتماعی را شخصاً تعقیب نماید و نتیجه را ببیند.

با مطالعه ی ویژگیهای تغییرات اجتماعی و تطبیق آن با ویژگیها و نشانه های فتنه مشخص می شود که فتنه به عنوان یک عملیات روانی ترکیبی،عاملی برای تغییرات اجتماعی است که دارای این ویژگی هاست:1-یک پدیده اجتماعی است.2-تغییرات توسط فتنه عمیق و ساختی می باشد.3-نتایج فتنه در طول زمان مشخص می شود.

تعریف کلی فتنه انگیزی:فتنه انگیزی عملیات روانی پیچیده،پنهان و خشن علیه ارزشها و سنت های صالح جامعه ی اسلامی است که در طی آن بافت اخلاقی تخریب و شبهه آفرینی صورت می گیرد و بر سیر تاریخی جامعه اثر می گذارد و جامعه را به سمت ضلالت و گمراهی می کشاند.

/ 0 نظر / 2 بازدید