فلسطین؛نرگس چشمانش دوباره خواهد شکفت

 نوشتاری برای پاسداشت روز جهانی قدس

امام امت (ره) در سخنی حکیمانه می فرمایند:

مسئله قدس یک مسئله شخصی نیست و یک مسئله مخصوص به یک کشور یا مخصوص به مسلمین جهان در عصر حاضر نیست،بلکه حادثه ای است برای موحدین جهان و مومنان اعصار گذشته و حال و آینده.روز قدس یک روز جهانی است،روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.

روز قدس،روز اتحاد جهان اسلام برای حمایت از ملت فلسطین و آرمان مسلمانان برای مقابله با صهیونیسم بین الملل و پایان دادن به سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت های اشغالگران قدس است.حضرت امام خمینی(ره) با نامگذاری این روز به عنوان روز اتحاد جهان اسلام با ملت فلسطین،تمام مسلمانان جهان را به اهمیت مسئله فلسطین و لزوم حمایت از آرمان فلسطینی ها به عنوان سنگر اصلی مقابله با دشمنان اسلام و مسلمین آشنا ساخت.

شاید اگر روز قدس نبود،امروز دشمنان اسلام توانسته بودند تمام اهداف و خواسته های ضد اسلامی خود را نه تنها در فلسطین بلکه در تمام جهان اجرایی کنند؛زیرا روز قدس نمایشی از اتحاد جهان اسلام در برابر دشمنان است که صهیونیست ها و متحدانشان را در برابر مسلمانان ناتوان کرده است،بنابراین چاره کار را در این دیده اند که با ترفندهای مختلف آرمان فلسطین را از ذهن جهانیان بزدایند.

مقام معظم رهبری می فرمایند:

روز قدس از روزهای مهم و تعیین کننده است.سال های متمادی است که سعی می شود مسئله قدس فراموش بشود.روز قدس درست تیری است به قلب این توطئه،حرکتی است برای خنثی کردن این توطئه خباثت آمیزی که استکبار و صهیونیسم و طرفداران و همکارانشان دست به یکی کرده اند تا به کلی مسئله فلسطین را به دست فراموشی بسپارند.

هر چند محافل سیاسی و رسانه ای غرب و صهیونیست ها بر آنند تا با جنگ تبلیغاتی،از اهمیت این مراسم کاسته و به گونه ای جهان اسلام را از فلسطین و تحولات آن دور سازند،اما شرایط حاکم بر فلسطین و منطقه،خود گواهی بر لزوم برگزاری این مراسم در سراسر جهان اسلام است.اکنون صهیونیست ها با محاصره غزه و اعمال تحریم های اقتصادی در کنار یورش های نظامی،5/1 میلیون فلسطینی ساکنان این منطقه را در شدیدترین بحران انسانی قرار داده اند که متاسفانه با سکوت مجامع جهانی همراه بوده و غرب نیز که ادعای حقوق بشر سر می دهد،با حمایت از این روند،به شریکی بزرگ برای کشتار آرام مردم فلسطین بدل شده است.اشغالگران قدس در لوای سکوت جامعه جهانی به توسعه طلبی در کرانه باختری و بیت المقدس ادامه می دهند و درصدد نابود سازی آثار اسلامی مسجدالاقصی هستند.سازشکاران در تشکیلات خودگردان و برخی کشورهای عربی نیز به نام صلح و ثبات به حذف آرمان های فلسطینیان به ویژه حذف حق بلزگشت آوارگان فلسطینی،حفظ اراضی اشغالی از جمله قدس در دستان پلید صهیونیست ها و پایان دادن به هر گونه مقاومت فلسطینی ها تن می دهند.این در حالی است که دولت آمریکا با ادعای تغییر به دنبال فریب جهان اسلام برای سازشکاری مجانی با صهیونیست ها و دور شدن از آرمان های فلسطین است و...

اینها حقایقی است که بر فلسطین حاکم است.شاید این امور در تبلیغات غرب مسائلی صرفاً فلسطینی جلوه گر کند،اما این نکته ضروری است که هدف نهایی صهیونیسم بین الملل و متحدان آن صرفاً نابود سازی فلسطین نیست،بلکه نگاه آنها به جنگ با تمام جهان اسلام است.امروز اگر فلسطین از سوی جهان اسلام فراموش شود،فردا شاهد تحرک صهیونیست ها و غرب در سایر کشورهای اسلامی برای نابودی اسلام و مسلمانان خواهیم بود.

نتیجه سالها سکوت مسلمانان در برابر تجاوزگری های غرب و صهیونیست ها در فلسطین را می توان در عراق و افغانستان مشاهده کرد؛کشورهایی که به دلیل سکوت جهان اسلام در برابر زیاده خواهی های صهیونیسم بین الملل و متحدانش در اشغال آمریکا قرار دارند،در حالی که در پوشش این اشغالگری،صهیونیست ها به تاراج منابع این کشورها می پردازند.جالب توجه آن که هم صدایی جهان اسلام با مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه و مقاومت جانانه غزه در جنگ 22 روزه،شکست سنگینی را برای صهیونیست ها به همراه داشت و این دستاوردی بزرگ برای جهان اسلام بود که در گرو اتحاد و همدلی به دست آمده است.بیان این نکته ضروری است که ضربه زدن به اتحاد جهان اسلام و استفاده از سیاست تفرقه از ارکان اصلی توطئه های دشمنان جهان اسلام برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه شان بر ضد مسلمانان است.آنها به رغم این که همواره در همه جهان به صورت آشکار و نهان دخالت می کنند،اما برای رسیدن به اهداف پلید خود در تبلیغات رسانه ای چنان عنوان می کنند که هر کشور اسلامی باید فقط به خود و مسائل داخلی اش بپردازد و توجهی به مشکلات و مسائل سایر کشورهای اسلامی نداشته باشد،در حالی که بر اساس دستورات اسلامی،تمام مسلمانان اعضای یک پیکر هستند و باید برای آزادی و احقاق حقوق یکدیگر در برابر دشمن تلاش کنند.این اصل اسلامی همان اصلی است که امام خمینی(ره)به خوبی آن را با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس تجلی بخشید تا جهان اسلام با وحدت و یکپارچگی برای حمایت از ملت فلسطین و حقوق از دست رفته آنها فریاد اتحاد سر دهد.

بر این اساس،حمایت از قدس از یک سو برای حمایت از ملت فلسطین به عنوان بخشی از جهان اسلام و از سوی دیگر به عنوان سلاحی برای مقابله با استعمارگری و توسعه طلبی دشمنان اسلام در سایر ممالک اسلامی امری ضروری است که تجلی گاه این حرکت بزرگ را می توان در اتحاد جهان اسلام برای برگزاری روز قدس در سراسر ممالک اسلامی مشاهده کرد که ان شاءالله زوال بیشتر صهیونیسم و حامیان آن را به همراه خواهد داشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید