انجمن حجتیه-قسمت دوم

قسمت دوم تاریخچه انجمن حجتیه:

انجمن حجتیه که مبارزه سطحی با فرقه ضاله بهائیت را در پیش از انقلاب در دستور کار داشت به جهت تخطئه مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و خصوصاً پس از آشکار شدن همکاری اعضای آن با دستگاه اطلاعاتی طاغوت تدریجاً از چشم مسلمانان و متدینین حقیقی و انقلابی افتاد و پس از انقلاب نیز همسویی هایی خواسته یا ناخواسته عوامل آن با خواست های نامشروع استکبار جهانی برای نابودی دستاوردهای انقلاب و حکومت دینی ،در نهایت این انجمن را به رودررویی ناگفته با امام خمینی(ره) و انقلاب کشاند که متعاقب آن امام راحل در یک سخنرانی و موضع گیری فرمودند:یک دسته دیگر هم که تزشان این است که بگذارید که معصیت زیاد بشود تا حضرت صاحب بیاید حضرت مگر برای چه می آید حضرت صاحب می آید معصیت را بردارد ما معصیت کنیم که او بیاید!؟این اعوجاجات را بردارید این دسته بندیها را برای خاطر خدا،اگر مسلمید و برای خاطر کشورتان،اگر ملی هستید این دسته بندی ها را بردارید.در این موجی که الان این ملت را به پیش می برد در این موج خودتان را وارد کنید و بر خلاف این موج حرکت نکنید که دست و پاهایتان خواهد شکست.پس از افشای خط انحرافی انجمن در مسائل سیاسی و اجتماعی و نیز تبیین کج فهمی عوامل آن در شناخت معارف حقه شیعه و مسئله –انتظار-رئیس انجمن در یک حرکت ظاهری اطلاعیه ای در تاریخ 1/5/1362 صادر و ختم فعالیتهای آن را اعلام کرد و از آن پس انجمن حجتیه رسماً و ظاهراً تعطیل شد

/ 0 نظر / 2 بازدید