شهدا

به نقل از روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکر طیبه و نورانی ۲۰شهید دوران دفاع مقدس شناسایی گردید.
 
این شهدای گرانقدر متعلق به استان های خوزستان، خراسان رضوی، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان، قم، سمنان، چهارمحال وبختیاری و بوشهر می باشد که از طریق کارت هویت و پلاک شناسایی گردیدند.
 
اسامی و مشخصات این شهدا به شرح ذیل می باشد:
 
استان خوزستان
 
شهید یوسف عقیلی زاده، فرزند ناصر، متولد ۴۶ ، اعزامی از استان خوزستان که در عملیات کربلای۴ و در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت رسیدند.
 
شهید عبدالامیر رمی، فرزند سالم، متولد۱۳۴۶، اعزامی از استان خوزستان که در عملیات کربلای۴ و در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت رسیدند. 
 
شهید منوچهر تنگسیری، فرزند ابوالقاسم، متولد ۱۳۵۰ ، اعزامی از استان خوزستان که در عملیات کربلای۴ و در منطقه عملیاتی جزیره سهیل به شهادت رسیدند. 
 
شهید عیسی جابری، فرزند احمد، متولد ۱۳۴۸ ، اعزامی از استان خوزستان که در عملیات کربلای۴ و در منطقه عملیاتی جزیره سهیل به شهادت رسیدند. 
 
شهید علی نبوی، فرزند مرتضی، متولد ۱۳۴۶ ، اعزامی از استان خوزستان که در عملیات کربلای۴ و در منطقه عملیاتی جزیره سهیل به شهادت رسیدند. 
 
شهید حسین علی بایمانی نژاد، فرزند قربانعلی، متولد ۱۳۴۶ ، اعزامی از استان خوزستان که در عملیات کربلای۴ و در منطقه عملیاتی جزیره سهیل به شهادت رسیدند. 
 
استان خراسان رضوی
 
شهید محمدرضا قائمی، فرزند قربان، متولد سال۱۳۴۳، اعزامی از استان خراسان رضوی که در عملیات بدر و در منطقه عملیاتی شرق دجله به شهادت رسیدند.
 
شهید محمدرضا سهرابی، فرزند قاسم علی، متولد سال۱۳۴۰، اعزامی از استان خراسان رضوی که در تک دشمن و در منطقه عملیاتی زبیدات به شهادت رسیدند.
 
شهید محمد حصاری، فرزند غلامرضا، متولد سال۱۳۲۰، اعزامی از استان خراسان رضوی که در عملیات بدر و در منطقه عملیاتی شرق دجله به شهادت رسیدند.
 
شهید محمدباقر حصاری، فرزند غلامرضا، متولد سال۱۳۱۵، اعزامی از استان خراسان رضوی که در عملیات بدر و در منطقه عملیاتی شرق دجله به شهادت رسیدند.
 
شهید احمد دلیل، فرزند غلامحسین، متولد سال۱۳۴۲، اعزامی از استان خراسان رضوی که در عملیات بدر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
 
استان همدان
 
شهید محمد نجفی، فرزند التفاتعلی، متولد سال۱۳۴۷، اعزامی از استان همدان که در عملیات آفندی ۶۵و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
 
شهید امیر مسعود محمدزاده، فرزند رضا، متولد سال۱۳۴۰، اعزامی از استان همدان که در عملیات آفندی۶۵ و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
 
استان کهکیلویه و بویر احمد
 
شهید جان محمد کریمی، فرزند قلی، متولد سال۱۳۴۳، اعزامی از استان کهکیلویه و بویراحمد که در عملیات تک دشمن و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
 
شهید احمد آذریان، فرزند محمدجان، متولد سال۱۳۴۲، اعزامی از استان کهکیلویه و بویراحمد که در عملیات والفجر۸ و در منطقه عملیاتی فاو به شهادت رسیدند.
 
استان زنجان
 
شهید جعفر منتخبی، فرزند محمود، متولد سال۱۳۴۰، اعزامی از استان زنجان که در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
 
استان چهارمحال و بختیاری
 
شهید قباد مرادی، فرزند جواد، متولد سال۱۳۴۳، اعزامی از استان چهارمحال و بختیاری که در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
 
استان بوشهر
 
شهید غلامرضا بیژنی، فرزند حیدر، متولد سال۱۳۴۰، اعزامی از استان بوشهر که در عملیات تک دشمن۶۷ و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
 
استان سمنان
 
شهید حسین علی آبادی، فرزند ذبیح الله، متولد سال۱۳۴۱، اعزامی از استان سمنان که در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
 
استان قم

شهید رحمت اله عربلو، فرزند اکبر، متولد سال۱۳۴۳، اعزامی از استان قم که در عملیات محرم و در منطقه عملیاتی شرهانی به شهادت رسیدند.

/ 0 نظر / 11 بازدید