گزیده ای از سیره و خلق و خوی رسول اعظم(ص)

گزیده ای از سیره و خلق و خوی رسول اعظم(ص)

 بعد از میلاد به دنیا آمد،در چهل سالگی به نبوت مبعوث شد،سیزده سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد و سختیها و مشکلات فراوانی متحمل شد و پس از آن به مدینه مهاجرت کرد و آنجا را مرکز حکومت خویش قرار داد.پس از  سال همه مردم جزیره العرب مسلمان شدند.همچنین آیات کریمه قرآن تدریجاً در مدت بیست و سه سال بر آن حضرت نازل شد.مسلمانان شیفتگی عجیبی هم نسبت به قرآن و هم نسبت به شخصیت رسول اکرم نشان می دادند.رسول اکرم در سال یازدهم هجری،که بیست و سومین سال پیامبری او و شصت و سومین سال از عمرش بود درگذشت در حالی که جامعه ای نوبنیاد و مملو از نشاط روحی و مومن به یک ایدئولوژی سازنده که احساس مسئوولیت جهانی داشت تاسیس کرده و باقی گذاشته بود.آنچه به این جامعه نوبنیاد،روح و وحدت و نشاط می داد دو عامل بود:قرآن کریم که همواره تلاوت می شد و الهام می بخشید،و دیگر شخصیت عظیم و نافذ رسول اکرم که خاطرها را به خود مشغول و شیفته نگه می داشت.

کسی از رسول گرامی اسلام(ص) پرسید:می خواهم از خاصان درگاه خدا باشم.آن حضرت فرمود:شب و روز

/ 0 نظر / 2 بازدید