ضرورت رعایت حجاب و عفاف

مقدمه

حجاب و عفاف،نشانگر عقیده است و انسان،عقیده و مرام را با دو ویژگی شناخت و انتخاب بر می گزیند و به آن ارج نهاده و بر اساس آن زندگی می کند،رفتارها و کردارهای خویش را بر اساس آن شکل می دهد.در سالهای اخیر حرکت های بسیار مذمومی در راستای بی عفتی  و بی حجابی به جریان افتاده که با نگاهی کوتاه به سازماندهی شدن این حرکت جهت بی هویت نمودن جوانان و زنان جامعه،می توان پی برد.در این نوشته نگاه کوتاهی به اهمیت رعایت حجاب و عفاف و دلایل عقلی و نقلی پرداخته شده است.

اهمیت رعایت حجاب و عفاف

عفاف و حجاب از ضروریات دین مبین اسلام و از دستورات صریح خداوند در قرآن کریم می باشد.بیش از ده آیه در مورد حجاب و نگاه به نامحرم وجود دارد.آنجا که خداوند می فرماید:«و اذا سالتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر و لقلوبکم و قلوبهن»و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی را از آنان(همسران پیامبر)می خواهید،از پشت پرده بخواهید؛این کار برای پاکی دلهای شما و آنها بهتر است.(سوره احزاب آیه 53)

در این آیه،خداوند به مومنان فرمان می دهد که با همسران پیامبر از ورای حجاب سخن گویند.این حکم درباره سایر زنان نیز قابل تعمیم است،زیرا خداوند متعال طهارت و پاکی را برای همه زنان می خواهد.البته مراد از پشت پرده بودن زنان به مفهوم در منزل ماندن نیست،زیرا پیامبر(ص)همسران خود را به مسافرت و بعضی از جنگ ها می بردند،در خصوص سایر زنان نیز همین طور است.و در جای دیگری از قرآن کریم خداوند می فرماید:«یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن».«ای پیامبر!به همسران و دخترانت زنان مومن بگو:جلبابها (روسری های بلند)خود را بر خود فرو بپوشند،این مناسبتر است تا شناخته شوند».(سوره احزاب آیه 59)«و قل للمومنات یغضضن من انصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن...».(سوره نور آیه 33)«به زنان مومن بگو دیدگان خود را فرو خوابانند و دامن های خود را حفظ کنند و زیورهاشان آشکار نسازند مگر آن چه پیداست،سرپوش های خود را بر گریبان ها بزنند و زینت های خود را آشکار نکنند مگر برای شوهران».اسلام می خواهد زن وقار،کرامت و شخصیت خود را حفظ کند،از این رو پوشش را برای او واجب کرد و هیچ پوششی نیز بهتر از چادر نیست که تضمین کننده عفاف باشد.در احادیث و روایت های ائمه و معصومین نیز سفارش های موکدی نسبت به رعایت حجاب و عفاف شده و عدم رعایت آن را مضموم شمرده اند.

/ 0 نظر / 3 بازدید