حدود ولایت پذیری

حدود ولایت پذیری

مقرر گردیده است که در چند نوبت به پاره ای از مسائل حوزه فقه سیاسی از منظر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری پرداخته شود.نظر به اهمیت موضوع و لحاظ برخی مسائل سیاسی روز،ولایت فقیه و مباحث پیرامونی آن در اولویت این بررسی ها قرار گرفت و گفته شد که ولایت فقیه در منظر مقام معظم رهبری،جایگاه مهندسی نظام و حفظ و جهت نظام و جلوگیزی از انحراف به چپ و راست است.از شکل گیری نظام ولایی در ایران اسلامی،بسیاری به این تئوری و الگوی حکومتی ایراد و شبهاتی وارد کرده  و می کنند و آن را در تطبیقی ناشیانه با حکومت های به اصطلاح دمکراتیک غربی بازخوانی نموده،در نتیجه به آن ایراد وارد می کنند.اشتباه این دسته از منتقدین از چند حیث قابل بررسی است.اولاً در این مقایسه،دو طرف موضوع قیاس از یک جنس و سنخ نیستند و هم به لحاظ محتوای مولفه های آنها و هم به جهت ساختار با یکدیگر در تضاد هستند.ثانیاً در این مقایسه،بیس و پایه مقایسه الگوهای غربی حکومت در نظر گرفته می شود.این امر ضمن اینکه ظلم به الگوی نوین اسلامی در حکومت محسوب می شود،بی طرفی مقایسه کنندگان را نیز زیر سوال می برد،ثالثاً منتقدان و مخالفان نمی خواهند یا نمی توانند الگوی حکومتی ولایت فقیه را به عنوان روشی نو با چارچوب و مولفه های متمایز در بین دیگر روش های حکومتی دنیا بپذیرند.این موارد تا زمانی که در ساحت نظریه پردازی و نقد قرار دارد،باکی نیست اما زمانی که منتقدان بر اساس همین ادله مفهوم ولایت فقیه به ویژه معنای ولایت مطلقه فقیه را با مباحث دولت مطلقه و استبدادی خلط می نمایند و باز خوانی مغلوطی از آن ارائه می دهند و از این بستر به تنها الگوی عملی ولایت فقیه،یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران اتهاماتی وارد می کنند و در مجامع بین المللی بر اساس آنها حکم صادر می کنند،صورت مسئله عوض می شود و تبیین این امر مهم جلوه می کند.از این رو مقام معظم رهبری راساً از فرصت های گوناگون جهت تبیین این مفاهیم استفاده می نمایند.معظم له در باب معنای ولایت مطلقه فقیه می فرمایند:((بعضی خیال می کنند که این ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده ،معنایش این است که رهبر مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد می تواند بکند.معنای ولایت مطلقه،این نیست.رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجراء کند و به آنها احترام بگذارد.منتهی در مواردی اگر مسئولان و دست اند کاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند،دچار مشکل می شوند...رهبری مرجع است.))از این منظر اطاعت از اوامر ولی فقیه بر همگان واجب است و حتی فتاوای مراجع عظام تقلید هم نمی تواند با آن معارضه کند.دامنه اطاعت از اوامر ولی فقیه بسیار گسترده بوده و مسائل مربوط به اداره کشور،مسائل عمومی جامعه از جمله دفاع از اسلام و مسلمین در برابر کفار و متجاوزین،تعطیلی برخی احکام شرعی به صلاحدید مصالح مسلمانان،تخریب مسجد و موقوفات،اجرای حدود شرعی و ...را شامل می شود.این کلام مقام معظم رهبری تکرا نظر مبارک امام(ره) است که می فرمودند            ))ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.))یعنی وظایف و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت با اختیارات رسول الله و ائمه (علهم السلام) در عصر حضور در امور حکومتی برابر است.

منبع:هفته نامه صبح صادق دوشنبه 2 شهریور 1388 شماره 413

/ 0 نظر / 2 بازدید