وحدت از دیدگاه علی(ع) در نهج البلاغه

وحدت از دیدگاه علی(ع) در نهج البلاغه

حضرت علی(ع) چهار عامل مهم را در پیروزی و چهار عامل مهم را در شکست و سقوط حکومت ها بر می شمارد که عبارتند از:

الف:چهار عامل پیروزی:

1-وحدت2-اطاعت و پیروی از رهبری جامعه3-ادای امانت و وفای به عهد و پیمانی که با رهبر بسته اند4-اصلاح و آبادانی

ب:چهار عامل شکست:

1-تفرقه و پراکندگی 2-نافرمانی از دستورهای رهبر و حاکم جامعه3-خیانت در امانت و شکستن بیعت و پیمان با رهبر 4-فساد در جامعه

این عوامل درباره همه حکومت ها و ملت ها صدق می کند و اختصاص به حکومت و یا ملت اسلامی ندارد این فرمایش مهم حضرت می تواند درس بسیار مهمی برای همه حکومت ها ،به ویژه حکومت اسلامی باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید