اهداف دشمن در بسیج

اهداف دشمن در بسیج:

ایجاد گسست و تفرقه در وحدت،انسجام و یکپارچه گی

عدم توجه به تمایلات فردی و گروهی افراد

توجه عمیق داشتن به ویژگیهای ایجاد وحدت از جمله حرکت و همراهی در راستای سیاستگذاری فرماندهی و فرماندهان در سلسله مراتب مختلف

کاهش حساسیت و احساس مسئولیت بسیج در دفاع از نظام و ارزشهای آن

ایجاد تردید در اعتقاد متقابل بین نیروها و فرماندهان

مقام معظم رهبری در خصوص بسیج می فرمایند:

در زمان خودمان هم الگو داریم.امام الگوست،این جوانان بسیجی ما الگو هستند،هم کسانی که شهید شدند و هم کسانی که امروز زنده هستند.

/ 0 نظر / 5 بازدید