فرهنگ بسیجی

مقام معظم رهبری درباره فرهنگ بسیجی و ارتباط آن با مشکلات کشور فرموده اند:فرهنگ بسیجی است که می تواند بر همه ی تحولات این کشور فایق بیاید و حرکت این کشور راتضمین کند.فرهنگ بسیجی نشاءت گرفته از روحیه ی ایمان و ایثار توام با تلاش انقلابی عزیزان بسیجی می باشد.خصایص بسیجی از منظر مقام معظم رهبری:1-پیشرو بودن2-به میدان آمدن3-احساس نیاز4-آمادگی5-نخواستن مزد6-داشتن توان7-فکر و دانایی و تولید علم-برگرفته از ماهنامه امید انقلاب

/ 0 نظر / 2 بازدید