چالشهای شیعیان در عربستان

بخش اول چالشهای شیعیان در عربستان

شیعیان حدود 15 درصد از مردم عربستان را تشکیل می دهند آنان غالبا در مناطق شرقی(احساء و قطیف) سکونت دارند.هنگامی که ملک عبدالعزیز منطقه شرقی را به قلمرو خود ضمیمه کرد شیعیان با او توافق کردند که بتوانند شعائر مذهبی خود را آزادانه به جا آورند.ادامه دارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید