اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه قران

ضرورت اصلاح الگوی مصرف بر اساس آیات و روایات:

سوره لقمان آیه 19 :در رفتارت میانه روی اختیار کن

سوره فرقان آیه 67:و آنان کسانی هستند که در انفاق زیاده روی و بخل نمی کنند،بلکه در آن بینابین را رعایت می کنند.

سوره انعام آیه 141:و هنگامیکه آن میوه ها می رسد،از آن تناول کنید و حق زکات را روز برداشت محصول بپردازید و اسراف نکنید که خدا اسراف کاران را دوست ندارد.

سوره اسراء آیه 27:به درستی که تبذیرکنندگان،دوستان شیطان هستند.

سوره نساء آیه 37:آنها که بخل می ورزند و مردم را به بخل دعوت می کنند و آنچه را خداوند از فضل به آنها عطا کرده است ،کتمان می کنند،به کیفر خود خواهند رسید.

/ 0 نظر / 4 بازدید