آژانس های تخصصی سازمان ملل

آژانس های تخصصی سازمان ملل

1-گروه بانک جهانی

گروه بانک جهانی (world bank group) که به اختصار(wbg)گفته می شود،در زمره مهمترین و تاثیر گذارترین نهادهای بین المللی در حوزه مسائل اقتصادی ،مالی و پولی است.این نهاد در سال 1944 طی نشستها و توافقات(برتون وودز)در ایالات متحده و با هدف کمک به بهبود شرایط اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم و نیز افزایش رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر کشورهای در حال توسعه پایه گذاری شد.گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی توسعه و بازسازی،انجمن توسعه بین المللی،اتحادیه مالی بین المللی و آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری است که همگی در راستای اهداف بانک جهانی فعالیت می کنند.بانک جهانی 175 عضو دارد و عملیات آن از سوی یک هیئت رئیسه هدایت می شود.تمامی اعضای موسس بانک جهانی،دارای یک کرسی نمایندگی در سطح وزیر در هیئت رئیسه هستند.هیئت رئیسه اختیارات خود را به گروه کوچکتری که شورای مدیران اجرایی نامیده می شود؟،تفویض کرده است.این شوراء مسئوولیت تصمیم گیری در زمینه اجرای سیاست های عملیاتی بانک جهانی و تصویب وام های آن را بر عهده دارد.این شوراء همچنین عهده دار وظیفه انتخاب رئیس بانک جهانی است.مدیریت و عملیات روزمره بانک جهانی از سوی حدود 7200 کارمند آن که تابعیت 130 کشور جهان را دارا هستند،انجام می پذیرد.مقر اصلی بانک در شهر واشنگتن آمریکا قرار دارد.در دهه 60 میلادی میزان وام های اهدایی سالانه بانک کمتر از یک میلیارد دلار بود که در دهه 80 این رقم به بیش از 12 میلیارد رسید.صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هم رابطه نزدیک و نهادینه و در عین حال شرح وظایف جداگانه و متفاوتی دارند.صندوق بین المللی پول عهده دار اعطای وام های کوتاه مدت و کمک به کشورها برای رهایی از بحران در موازنه پرداخت های خود است،در حالی که بانک جهانی سیاست های کلان تر و وام های دراز مدت را در دستور کار خود دارد.بانک جهانی شروط ویژه و سخت گیرانه ای را برای تخصیص وام های خود در نظر می گیرد و در تمامی مراحل در امر تخصیص و معرف آنها نظارت جدی دارد.صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال 2005،یک و نیم بیلیون دلار در راستای کمک به باز پرداخت وام به کشور بروندی،بیست و پنج میلیون دلار برای اجرای طرح های تامین آب و ترویج بهداشت عمومی به کشور مکزیک و نیز مبلغ دویست میلیون دلار برای انجام طرح های برق رسانی به ویتنام کمک کرده اند.بنابر اساسنامه بانک جهانی،این بانک برای موارد و مقاصد زیر به کشورهای در حال توسعه وام اعطا می کند:کمک به کاهش فقر و سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی-توسعه راهها-تاسیس کارخانه های تولید انرژی-تاسیس مدارس و شبکه آبیاری-حفظ محیت زیست و خدمات توسعه کشاورزی-آموزش معلمان و بهبود تغذیه کودکان و زنان باردار

منبع:هفنه نامه صبح صادق دوشنبه 2 شهریور 1388 شماره 413

/ 0 نظر / 2 بازدید