ترور حقیقت

بدعت های 18 گانه میر حسین موسوی
1-لوث کردن رنگ سبز و نماد اهل بیت (ع)2-عدم مراعات قواعد مردم سالاری3-استفاده از واژه الله اکبر برای حمله به اماکن عمومی4-عدم ارجاع مشکلات به مراجع قانونی و بی اعتبار دانستن آنها5-صدور بیانیه آشوب طلبانه و دعوت به حرکت های خیابانی6-برگزاری راهپیمایی غیر قانونی7-حمله به مراکز نظامی8-ایجاد زمینه برای جولان ضد انقلاب9-ایجاد زمینه برای به سخره گرفتن نظام توسط غرب10-ایجاد خانه های تیمی برای طراحی اعمال غیر قانونی11-مکاتبه و مراجعه بی ربط به رهبری به جای مراجعه به کانالهای قانونی12-تبدیل ممهم ترین انتخاب ملت به خاطره ای تلخ13-ایجاد شبهه نسبت به سلامت سیاسی نظام14-سیاسی کردن مسائل حقوقی15-عدم همبستگی بین مطالبه و استدلالها16-بی توجهی به نظرات رهبری17-ابداع خیابان گردی شبانه قبل از انتخابات18-ایجاد مدل و الگوی غلط برای آیندگان برگرفته از مقاله عبدالله گنجی در کتاب ترور حقیقت

/ 0 نظر / 2 بازدید