علامه حلی

بخش اول

علامه حلی

به بهانه سال گشت وفات علامه حلی(ره)

آفتاب فقاهت ،شیفته خاندان امامت

نقل شده حضرت علی(ع) در مسیر حرکت از کوفه به صفین بر تپه های بابل روی تل بزرگی ایستاد و اشاره به نیزاری کرد و فرمود:اینجا شهری است و چه شهری!یکی از یاران حضرت عرض می کند:یا امیرالمومنین!آیا در اینجا شهری بود و اکنون آثار آن از بین رفته است؟فرمود:نه!ولی در اینجا شهری به وجود خواهد آمد که آن را حله می گویند و مردی از بنی اسد آن را بنا می کند و از این شهر مردمانی پاک سرشت و مطهر پدید می آیند که در پیشگاه خداوند مقرب می شوند.در 29 رمضان 648 قمری در این شهر فرزندی از همین خاندان به دنیا آمد.نامش حسن و مادرش بانویی بزرگوار که خواهر محقق حلی و پدرش شیخ یوسف سدیدالدین از دانشمندان و فقهای عصر خویش است.علامه حلی از طرف پدر به خاندان مقدس ((آل مطهر))پیوند می خورد که چاز قبیله بنی اسد ،بزرگترین قبیله عرب در شهر حله هستند.

/ 0 نظر / 2 بازدید