تارخچه انجمن حجتیه

چکیده تاریخچه انجمن حجتیه:

همزمان با کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 که پایه های رژیم شاه متزلزل شده بود و استعمار می کوشید تا مسائل نو و فریبنده ای را در جامعه مطرح کند و مردم را از مسائل اصلی کشور که در حال تاراج شدن به دست آمریکا و مزدورانی امثال شاه بود دور بدارد،انجمن خیریه حجتیه مهدویه را تاسیس کرد.موسس گروه آقای شیخ محمود ذاکرزاده تولایی بود که به نام شیخ محمود حلبی شناخته شده است و اعضای هیئت مدیره آن نیز آقایان محمد تقی تاجر،حسین سجادی و مهندس طیب بودند که مهندس طیب بعد از شناخت انحراف انجمن،از آنان جدا شد.ادامه دارد

/ 0 نظر / 2 بازدید