فتنه انگیزی عملیات روانی ترکیبی

فتنه انگیزی عملیات روانی ترکیبی

مقدمه 

صحنه ی عملیات روانی دشمن علیه باورها،نگرشها،ارزشها و اندیشه ها و حتی رفتارهای گروههای هدف است و در این صحنه از روشهای مختلف بهره گیری می شود و در بسیاری از موارد با توجه به ویژگیهای جامعه و گروههای هدف از مدلهای ترکیبی که استفاده از تلفیق چندین روش و یا چندین هدف که منظور  از اعمال عملیات روانی در آن مندرج شده؛استفاده می شود.برخی از این مدلها مانند فتنه،سابقه ی تاریخی طولانی دارد.این روش توانست اسلام را از مسیری که پیامبر ترسیم نموده بود،جدا نماید.

شناخت ویژگیها ،ماهیت ،ابعاد و زمینه های پیدایش فتنه به عنوان یک عملیات روانی ترکیبی پیچیده می تواند زمینه ها و روش مقابله با این عملیات را برای متخصصین فراهم کند تا تهدیدات احتمالی ناشی از اجرای این عملیات برای جمهوری اسلامی خنثی شود.

ضرورت و اهمیت موضوع

فتنه گری

خطرناکترین حادثه  آن حادثه یی است که به صورت فتنه جلوه کند.فتنه یعنی حادثه ی غبار آلودی که انسان نتواند بفهمد چه کسی دوست و چه کسی دشمن است و چه کسی با غرض وارد میدان شده و از کجا تحریک می شود؟ فتنه را باید با روشنگری خاموش کرد.هر جا روشنگری باشد فتنه انگیز دستش کوتاه می شود.هر جا حرف بی هدف،تیراندازی بی هدف،تهمت زدن بی هدف وجود داشته باشد،فتنه انگیز خوشحال می شود؛چون صحنه شلوغ می گردد.

فتنه انگیختن و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر،یکی از موارد برنامه یی است که دشمنان نسبت به این ملت دظر دارند.همین رادیوهای بیگانه همین مراکز خبری،شاید بشود گفت نصف حرفهایش طراحی شده برای این است که بتواند دلهای گروهی از مردم را نسبت به گروه دیگری بدبین و مکدر کند.

با توجه به آثاری که این عملیات روانی و زمینه های آن در دوران صدر اسلام و تاریخ حکومتها ایفاد کرده است از چند جهت لزوم پرداختن به آن صورت مستقل احساس می شود.

الف-بخش قابل توجهی از عبارات نهج البلاغه ،به موضوع فتنه بعنوان موضوعی ترکیبی اختصاص یافته است.

ب-الگو گرفتن از رفتار حضرت علی(ع)در مقابله با این زمینه ها و عملیات روانی مستلزم شناخت صحیح اندیشه های آن حضرت بوده و می توانند ضد این عملیات روانی  مورد  استفاده قرار گیرد.

ج-فتنه باعث تغییر و تحول در ساختار سیاسی یا اجتماعی جامعه و گروههای هدف می شود و غفلت از آن می تواند نظام جمهوری اسلامی را تهدید نماید. بنابر این و ضرورت  دارد راههای مقابله با آن مورد توجه قرار گیرد.

در آیات قرآن واژه ی فتنه و مشتقات آن 60 بار بکار برده شده است.در هشت مورد با (الف و لام) به صورت (الفتنه) و 22 مورد بدون الف و لام، یعنی فتنه و در بقیه موارد صیغه های مختلف فعل ماضی (فتن) و مضارع(یفتن) در یک مورد بصورت اسم فاعل (فتن) و اسم مفعول (مفتون) بکار برده شده است.

مایه ی آزمایش،امتحان و آزمون،شرک و بت پرستی،عذاب،رنج و بلا،سرگشتگی و گمراهی،نفاق و اختلاف،شکنجه یا قتل،فریب،فتنه به معنای خاص(بلای اجتماعی)،معذرت از جمله معانی مختلف بکار برده شده در آیات نورانی قرآن کریم است.

بهر حال؛فتنه مشترک لفظی است که در معانی متعددی بکار برده شده است،اما در اصل به معنای قرار دادن طلا و نقره در زیر فشار آتش است تا خالص از ناخالص آن تفکیک شود و در هر موردی که یک نوع فشار و شدت وجود داشته باشد بکار می رود.

این موضوع ادمه دارد

/ 0 نظر / 5 بازدید