طرح اندیشه سیاسی شیعه از دیدگاه امام خمینی(ره):

الگوی حکومت مشروع تمام عیار:

این الگو یکی از سه الگوی متفاوت اقتباس شده از نظریه های شیعه بر اساس تفکیک ادوار تاریخی است و دو الگوی اولیه آن:الگوی صبر و الگوی اصلاح است.

در الگوی سوم به جای تاکید بر فرد امام یا پیامبر(ص)،روی شریعت و ضرورت اجرای آن اصرار می کنند.بر پایه این استدلال،شریعت از جانب خدا تشریع شده و هدف از آن،اجرای عملی محتوای دین در جامعه بوده است.

هر کس به شریعت و اجرای آن عالم باشد باید مجری شریعت بوده و مقدمات آن را که مهمترینش تشکیل حکومت است،فراهم نماید.این چکیده نظریه ای است که اولین بار امام خمینی(ره) مطرح کردند و بر آن استدلال نمودند.

پیش از این نظر امام خمینی(ره) ،مهمترین بحث فقها در مورد حکومت،صرفاٌ مسئله اجرای حکم(احکام شرعی)به وسیله فقیهان در دوره غیبت بود.ابتکار و نوآوری امام(ره) در این بود که از مرحله لزوم اجرای احکام شریعت پلی برای دست یابی به حکم وضعی شرعی ساخت.او حکومت و تاسیس تشکیلات سیاسی،نظامی،قضایی،اقتصادی و اجتماعی را زمینه و مقدمه اجرای شریعت دانست.

اندیشه سیاسی امام در جهان تشیع از فضای فکری جدیدحکایت می کند که راه جدید برای ورود فعالانه در عرصه سیاست،تا مرحله شکل گیری حکومت گشود و در عمل نیز این اتفاق بزرگ تاریخی محقق گردید.

حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث ،مهیای عکس العمل مناسب باشند.چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند.علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.

منبع:امام خمینی و اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت،محمود شفیعی،18 بهمن 1385 .

-صحیفه امام،ج 21 ،ص 292 .و ج 4 ،ص 456 .لگوی حکومت مشروع تمام عیار:

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید