ویژگیهای عملیات روانی فتنه انگیزی

 ویژگیهای عملیات روانی  فتنه  انگیزی

1-بدعت گرائی و سنت ستیزی:در این روش سنت های سالم و صالح از بین رفته و به جای آنها سنتهای ناسالم احیاء و ایجاد می شوند.

2-شبهه ناکی و آمیختگی حق و باطل :به نحوی که تشخیص باطل از حق برای مردم عادی در نهایت سختی باشد.

3-حرکت پیچیده،سریع و پنهان و غیر قابل پیش بینی در مرحله ی تهاجم.

4-تند و خشن بودن و نفی هر گونه مسالمت جوئی و نفی رابطه ی مبتنی بر صلح به عبارت دیگر از ویژگیهای فتنه،خشونت گرائی است.اما منظور از خشونت چیست و منشاء آن کدام است؟ خشونت در نقطه ی مقابل نظم و ثبات اجتماعی قرار دارد،خشونت رفتاری است که سایرین قادر به هماهنگی با آن نباشند،خشونت یک رفتار ضد اجتماعی است که از کارکرد سیستم جلوگیری می کند.

به عبارت دیگر یکی از ویژگیها و نشانه های اصلی تنه انگیزی،همراهی آن با بدعت می باشد و منظور از آن نوآوری است که در دین جایگاهی نداشته و خارج از خط تعادل است.به وجود آمدن بدعت ها در گرو از بین رفتن سنتهاست.به عبارت دیگر بدعت در این معنا مخالف با هر عاملی است که باعث رکود و نیستی جوامع انسان می شود و یا بدعت آن است که حلال را حرام یا حرامی را حلال کنند و چیزی از آئین خدا بکاهند و یا چیزی به آن بیفزایند؛بی آنکه دلیل معتبری بر آن قائم باشد.

شبهه ناکی:باطل را در پوشش کاملا شبیه حق بیان می کنند و مردم را فریب می دهند.حضرت علی(ع)با آگاهی از این ویژگی شبهه ناکی فتنه را با تخیلات گوناگون تبیین می کنند:

الف:تشبیه فتنه به تاریکی شب:

آمیختگی حق و باطل و مشتبه شدن آنها در فتنه

فتنه انگیزان برای رسیدن به نیات خود،حق و باطل را چنان در هم می آمیزند که امکان جدای آنها برای مردم ساده و فریب خورده نباشد و چنان با مهارت صورت می گیرد که اکثریت،آنرا بنام حق می پذیرند.

فتنه به عنوان یک پدیده اجتماعی،روند ویژه ای دارد که در نهج البلاغه مورد توجه امام علی (ع) قرار گرفته است.

حضرت علی (ع) در ارتباط با نحوه ی حرکت،تداوم فتنه انگیزی ها به دو نکته اساسی اشاره کرده اند:

الف:اینکه فتنه ها در هنگام شروع ناشناخته اند و در پایان آشکار و واضح.

ب:اینکه فتنه حرکت کور و پر پیچ و خم و گردباد گونه ای است که دلالت بر غیر قابل پیش بینی بودن فتنه  در ابعاد گوناگون دارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید