چهل اثر دعا

١-فرج و گشایش حقیقی دعا کننده٢-زیاد شدن نعمتهای الهی٣-مایه ی جلب عنایت و محبت ائمه اطهار است۴-نشانه ی منتظر بودن است۵-شیطان از دعاکننده دور می شود۶-از فتنه های آخرالزمان و دام های شیطان در امان می ماند٧-امام زمان و ائمه اطهار(ع) او را دعا می کنند.٨-امام زمان و ائمه اطهار (ع) او را شفاعت می کنند٩-دعایش به اجابت می رسد١٠-بلا از او دفع می گردد.برگرفته از کتاب مکیال المکارم-ادامه دارد

/ 0 نظر / 2 بازدید