زمزمه انتظار

زمزمه انتظار

مقدر کن خدایا انس

زمزمه انتظار

مقدر کن خدایا انس  

    

زمزمه انتظار

مقدر کن خدایا انس مرجان را

ظهور مهدی صاحب زمان را

رسان امشب به داد خلق عالم

یگانه منجی خلق جهان را

بدم در جان،دم رحمانیت را

عیان کن چهره پنهانیت را

به لب جانم رسید از حسرت تو

نشانم ده رخ نورانیت را

شعر از علی اصغر یونسیان

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید