اصول استنباطی امام خمینی درباره جامعه:

امام خمینی وضعیت قابل قبول و سالم برای یک جامعه را زمانی می داند که مردم آن جامعه به ((انسانی اسلامی))تبدیل شوند.برای تبدیل شدن به انسان های اسلامی و برای رسیدن به چنین جامعه ای،شرایطی لازم است:

اسلامی شدن عقاید،اسلامی شدن اخلاق ،اسلامی شدن عمل.

امام خمینی می گوید:

انقلاب هایی که در دنیا واقع می شود،دو جور است:یک انقلاب انتقلاب اسلامی است و یک انقلاب غیر اسلامی،انقلاب اگر انقلاب غیر اسلامی باشد...بعد از انقلاب،دیگر بند و باری در کار نیست.هر طوری که می خواهند با مردم عمل می کنند...لکن انقلاب اگر اسلامی باشد،یعنی متکی بر ایده اسلام،متکی به احکام اسلام باشد،این باید از اول انقلاب تا آخر-ابد-که این انقلاب و آثارش هست این اسلامی باشد و تحت احکام اسلام.

از طرفی از نظر امام خمینی بسط عدالت اسلامی،یگانه راه سعادت انسان است و سعادت یعنی داشتن عقاید،اخلاق و عمل اسلامی.

در بحث ایدئولوژیک تشکیل یک جامعه سالم،امام خمینی معتقد به زدودن آثار شرک از جامعه است و عدالت اجتماعی وضعیت مطلوب و تثبیت شده ای را در جامعه به وجود می آورد.

اسلام،دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالتند،این کسانی است که آزادی و استقلال می خواهند مکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است!

از طرفی امام معتقد به آزادی و در عین حال وحدت بین اقشار جامعه است.

امام خمینی می فرمایند:

اسلام دستور داده است و فرموده:واعتصموا بحبل الله جمیعاٌ و لا تفرقوا،همه با هم،تمام اقشار با هم اعتصام به حبل الله و با توجه به خدای بزرگ همه با هم پیش برویم.تخلف از این دستور الهی جرم است.در نظر امام خمینی،جامعه سالم را مسلمین متحد تشکیل می دهند،درست به عکس آن،ایشان تفرقه بین مسلمین را آسیبی ناشی از تبلیغات دشمن می دانند.

از طرفی امام خمینی در رد واپس گرایی می گوید:

نهضت اخیر برای این است که واپس گرایی ها را رد کند.

ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان،هدف فعالیت های مادی گردد و اسلام،دین این ترقی است.

ترقی در نظر امام خمینی با سعادت قرین است و آن هم در گرو تبدیل شدن به انسان اسلامی است که اساس توجهات آن نیز به معنویات است.

منبع:صحیفه امام،ج 8،ص 272، و ج 6،ص 87 ،و ج 4،ص 173،و ص 360،

-ولایت فقیه،ص 7

اندیشه امام خمینی درباره تغییر جامعه،غلامرضا صدیق اورعی،سوره،چاپ دوم،١٣٧۵

/ 0 نظر / 4 بازدید