احادیث هفته

احادیثی از ائمه اطهار(ع)

امام صادق(ع):چه بسیار زشت است مومن خواسته ای داشته باشد که موجب ذلت او گردد.

امام موسی کاظم(ع):حیا از ایمان است و ناسزاگویی از ستم

امام جواد(ع):غضب کسی که رضایت او در ستم است به تو ضرر نمی رساند

امام حسن عسگری(ع):مومن بر مومن برکت و بر کافر حجت است

رسول اکرم(ص):به نان احترام کنید چرا که برای بدست آوردن آن از عرش تا زمین کار شده است

امام سجاد(ع):همنشینی با صالحان موجب نجات و رستگاری است.

امام رضا(ع):حد و حدود توکل بر خدا آن است که بجز از خدا از کسی نترسی

امام باقر(ع):خداوند از انسان بد زبان فحاش بدش می آید.

امام علی(ع):در خلوت از گناه بپرهیزید زیرا همان که شاهد و ناظر است ،حاکم و قاضی است

امام حسین(ع):علم جویی بذر معرفت است

امام حسن(ع):از دست رفتن حاجت بهت از خواستن آن از نا اهل است

امام هادی(ع):مجادله رفاقت قدیمی را تباه می کند و پیوند محکم را می گسلد.

/ 0 نظر / 2 بازدید