جایگاه زنان در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) با توجه به حساسیت جوامع مختلف نسبت به زنان و نیز تبلیغات سوئی که علیه اسلام و جامعه اسلامی و نیز جمهوری اسلامی در رابطه با زنان شده بود،در این زمینه حساسیت های بسیاری از خود نشان داده اند و بارها و در ابعاد مختلف به این مسئله پرداخته و زمینه های مختلف آن را باز گشوده اند؛از جمله به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

زن  انسان است،آن هم یک انسان بزرگ.زن مربی جامعه است.از دامن زن انسانها پیدا می شوند.مرحله اول مرد و زن صحیح،از دامن زن است.مربی انسانها زن است...مبداء همه سعادت ها از دامن زن بلند می شود.زن مبداء همه سعادت ها باید باشد.مادرها مبداء خیراتند و اگر خدای نخواسته مادری باشند که بچه را بد تربیت کند مبداء شرورند.

زن مظهر تحقق آمال بشر است.زن پرورش ده زنان و مردان ارجمند است.از دامن زن مرد به معراج می رود.دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است.

اسلام،زن ها را در مقابل مردها قرار داده،نسبت با آنها تساوی دارند.

زن هایی که می خواهند ازدواج کنند،از همان اول می توانند اختیاراتی برای خودشان قرار بدهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان،می توانند از اول شرط کنند که اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت،اگر بد زندگی کرد با زن،اگر بدخلقی کرد با زن،وکیل باشند در طلاق.

از نظر حقوق انسانی،تفاوتی بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد.بله در بعضی از موارد تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد.مسائلی که منافات با حیثیت و شرافت زن ندارد آزاد است.

آنچه از بیانات حضرت امام(ره) نقل شد به جایگاه زن در اسلام و پاسخ به کسانی است که نگاه اسلام را به زن مورد نکوهش قرار می دهند،گر چه تبیین آن خود نوآوری است ولکن نگاه تیزبین ایشان در بیان جایگاه زن در جمهوری اسلامی و جامعه اسلامی از ابتکارات خاص ایشان و با توجه به مسائل جهانی و برخوردهای دیگران در تبلیغ علیه جامعه اسلامی است؛در نظام اسلامی،زن به عنوان یک انسان می تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسلامی داشته باشد ولی نه به صورت یک شیء نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند.

زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند... شما همان طوری که تا کنون در نهضت ها دخالت داشتید و سهیم بودید...حالا هم باز باید سهیم باشید.

خانم ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند،تکلیفشان است.روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند،تکلیف آنهاست.دین اسلام یک دین سیاسی است...که همه چیزش سیاست است حتی عبادتش.

زن ها حق رای دارند.از غرب بالاتر است این مسائلی که برای زن ها ما قائل هستیم.حق رای دادن دارند،حق انتخاب دارند،حق انتخاب شدن دارند.

شما شهر و روستایی را نمی یابید جز آنکه در آنها جمعیت هایی فرهنگی و علمی از زنهای متعهد و بانوان اسلامی ارجمند به وجود آمده است.

زن و مرد،همه آزادند در اینکه دانشگاه بروند،آزادند در اینکه...رای بدهند،رای بگیرند.آنی که مخالفند،این است که اینطوری که اینها زن را می خواهند بار بیاورند که یک ملعبه ای در دست مردها باشد...ما می خواهیم زن آدم باشد مثل سایر آدمها،انسان باشد مثل سایر انسانها،آزاد باشد مثل سایر آزادها.

امروز زنان در جمهوری اسلامی،همدوش مردان در تلاش سازندگی خود و کشور هستند و این است معنای آزادی زنان و آزادی مردان،نه آنچه در زمان شاه مخلوع گفته می شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید