مقامات پیامبر(ص)

 الف-مقام صالحان

 ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین(اعراف/196)

ظاهر آیه آن است که پیامبر خدا(ص) به مقام رفیع((صالحان))بار یافته اند.

مقامی بس ارجمند و والا به گونه ای که ابراهیم خلیل(ع)با آنکه نبی،رسول،خلیل و امام بود،درخواست ایشان برای ملحق شدن به صالحان است و خداوند به ابراهیم وعده چنین الحاقی را در قیامت داده است یعنی پیوستن به محمد(ص) و ((آل اطهر او))آن هم در قیامت نه در دنیا.

((و اتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخره لمن الصالحین))(نحل/122)

((در دنیا به ابراهیم حسنه دادیم و او در آخرت از صالحین خواهد بود))

ب-مقام ولایت

ولایتی که اولیاء خدا دارند و در راس همه آنان رسول اکرم(ص)از آن برخوردارند،ولایتی است که آن را مظهر ولایت خداوندی خوانند یعنی ولایت تشریعی و تکوینی.هر ولی ای در حقیقت مظهر ولایت حق است.دسته ای آیات از ولایت تشریعی رسول خدا(ص) خبر می دهند و ولایت در تبیین معارف(نحل/44)،ولایت در تبلیغ و دعوت به دین(مائده/67)،در تربیتامت و انجام حکومت(مائده/55)و اجرای داوری و قضاوت را از شئون و مناصب رسالت ایشان می شناسند مانند آیه کریمه:

((النبی اولی بالمومنین من انفسهم...))(احزاب/6)

((پیامبر سزاوارتر به مومنان است از خود آنها))

این اولویت که به طور مطلق ذکر شده است تدبیر همه امور مومنان را شامل می شود.

پ-مقام اصطفاء،((گزینش از میان بندگان))

((اصطفاء))به معنای بر گرفتن ناب هر چیز و جدا کردن آن از غیر است و این معنا به حسب مقامات کمال،بر مقامی اطلاق می شود که بنده در بندگی و سر سپردگی،ناب و خالص شود،یعنی بنده در این مقام خود را برای خدا ناب و خالص ساخته و خداوند هم او را برای خود،گزینش کرده است.قرآن می فرماید: (قل الحمدالله و سلام علی عباده الذین اصطفی الله خیر اما یشرکون))(نمل/59)

((بگو ستایش مخصوص خداست و سلام خاص بر بندگان برگزیده او باد،آیا خداوند را پرستش سزاوارتر است یا شریکانی که برای او گرفته اید))

سلامی که خدا بر بندگان برگزیده اش می فرستد از زبان پاک رسول خدا(ص) ابلاغ می شود که در واقع سلامی است بر خود و بر همه آنان و درسی به مومنان که چنین می گویند:

سلام بر بندگان برگزیده خدا بویژه محمد(ص) حبیب و بنده او

ت-مقام رسالت:

((محمد رسول الله و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم...))(فتح/29)

محمد فرستاده خداست و مومنان همراه او بر کافران سخت دل و بر یکدیگر مشفق و مهربانند))آیات متعددی در قرآن از رسالت حضرت ختمی مرتبت گزارش داده اند،رسالتی جهانی و مدام تا قیامت و هیچ پیامبری رسالتش چنین گسترده و ابدی نبوده است.

ث-مقام شهادت:

((فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هولاء شهیدا))(نساء/41)

((چگونه است آنگاه که از هر طایفه ای گواهی آوردیم و تو را بر این امت گواه خواهیم کرد))

هر امتی را در قیامت شهیدی است که گواه آنان خواهد بود و رسول مکرم اسلام(ص)شهیدی بر این امت،ولی برخی مفسران از این آیه چنین استنباط کرده اند که مقام شهادت آن حضرت بسی والاست به گونه ای که ایشان شهید شهداست یعنی شهادت همه انبیاء به گواهی اوست ((و جئنا بک علی هولاء شهیدا))

و در سوره ((البروج))به شاهد و مشهود سوگند یاد کرد((و شاهد و مشهود))(بروج/3)تا عظمت و اهمیت والای آنرا بیان فرماید.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید