فلسفه حجاب در اسلام

فلسفه حجاب در اسلام

فلسفه پوشش اسلامی چند چیز است.بعضی از آنها جنبه روانی دارد،بعضی جنبه خانه و خانوادگی،بعضی دیگر جنبه اجتماعی و بعضی مربوط است به بالا بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او.

حجاب در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد و آن این است که اسلام  می خواهد انواع التذاذهای جنسی،چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد،اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد.اسلام می خواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند.

1-آرامش روانی:نبود حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرت های بی بند وبار ،هیجان ها و التهاب های جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای سکس را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی در می آورد.غریزه جنسی غریزه ای نیرومند،عمیق و دریا صفت است،هرچه بیشتر اطاعت شود،سرکش تر می گردد همچون آتش که هر چه به آن بیشتر خوراک بدهند شعله ورتر می شود.چرا در دنیای غرب این همه بیماری روانی زیاد شده است؟علتش آزادی اخلاقی جنسی و تحریکات فراوان سکسی است که به  وسیله جراید،مجلات و سینماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمی و غیر رسمی و حتی خیابانها و کوچه ها انجام می شود.

2-استحکام بنیان خانواده

3-استواری اجتماع

4-ارزش و احترام زن

/ 0 نظر / 2 بازدید